Mimari Akustik Rapor ve Akustik Proje

akustik-rapor-1

Akustik Proje ve akustik rapor kavramları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’in uygulanmaya başlamasıyla inşaat sektöründe çalışan birçok kişinin hayatına girdi. Böylesine yeni bir uygulama hakkında doğal olarak tüm sektörün kafası karışmış durumda. Bu yazımızda tüm bu karışıklığı gidermek için gerekli bilgileri bulabilirsiniz.

Akustik rapor

Akustik Rapor, yapı ruhsatı aşamasında Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında istenen belgedir. Akustik Raporda, öncelikle verilen bir bina projesindeki yapı elemanlarının yönetmeliğe göre asgari olarak sağlaması gereken akustik performans değerleri saptanır. Sınır değerlerin saptanmasını takiben, verilen projedeki yapı elemanlarının sağlayacağı akustik performans değerleri analiz edilir. Analiz sonucu elde edilen değerler ile yönetmeliğe göre saptanan sınır değerler kıyaslanarak verilen projenin hangi Akustik Sınıf değerlerini karşıladığı raporlanır. Yönetmeliğe göre yeni bina projelerinin en az C-Sınıfı akustik performans şartlarının karşılaması gerekmektedir. Tadilat ve yenileme projelerinde ise yapı elemanlarının en az D-Sınıfı akustik performans sınırlarını karşılaması istenmektedir.

Akustik proje

Akustik raporun içeriğine ek olarak binalarda yapılan ses yalıtımı ve akustik tasarımların detay çizimlerini, çözümleri, değerlendirme raporlarını, hesap ve ölçüm sonuçlarını içeren projedir.

Akustik uzmanları düzenleyebilir

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te belirtilen akustik uzman, ilgili meslek gruplarından sadece D1- Temel Bina Akustik Sertifikası’na sahip olan uzmandır.

Akustik Rapor ve Akustik Proje, D1 – Temel Bina Akustiği Sertifikalı Akustik Uzmanı tarafından düzenlenmektedir.

Akustik performans belgesi

Binalar veya bina içindeki bağımsız birimler için yapılacak akustik test ve değerlendirmeler sonucunda akustik performans sınıfını gösteren belgedir. Sağlaması gereken farklı koşullara göre; A,B,C,D,E ve F sınıfları olarak gösterilir. Gürültüye hassas tüm binalar için düzenlenebilir. A ve B sınıfı akustik performans şartlarını hedefleyen binalar için zorunludur.

Size hangisi lazım?

31 Mayıs 2019’a kadar ruhsata tabi olan yapılar için Akustik Rapor yeterlidir. 2019 Haziran ayı itibariyle, yönetmelikte belirtilen yapılar için Akustik Proje gerekli olacaktır.

 

PROJENİZİ ALMAK İÇİN 

HEMEN ARAYIN

0 266 244 17 17

0 532 510 82 14